hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Nytt møte i referansegruppa

Truleg vert det nytt møte i referansegruppa i månadsskiftet november/desember der vi saman med vegkontoret går gjennom status pr dato og får vidare diskutert framdrifta fram mot byggestart i slutten av 2009.
Publisert 17.11.2008 av Rolf Kleiven

 

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433099