hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Møte i referansegruppa tysdag 16.desember

Vegkontoret har kalla inn til nytt møte i referansegruppa tysdag 16. desember.
Publisert 05.12.2008 av Rolf Kleiven

Vegkontoret møter med nye folk som no skal inn i ovegangen frå planfase til prosjekteringsfase av anlegget, bl. a. møter prosjektleiaren for Dalsfjordsambandet.

Her på nettsida vil vi kome attende til meir informasjon om vidare framdrift i saka etter møtet.


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438069