hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Veritas i Dalsfjorden tysdag 21.1.09

Vegdirektoratet nyttar Veritas for kvalitetssikre Dalsfjordsambandet i det ein kallar KS 2 fr det skal vidare til endeleg politisk handsaming.
Publisert 22.01.2009 av Rolf Kleiven

I samanheng med dette kan vi melde at Veritas er i Dalsfjorden i dag for synfaring saman med vegkontoret sine folk. Elles er det merke for oss i aksjonskomiteen ei enorm forventning og
glede over snarleg byggestart og realiseringa av prosjektet vrt. Neste politiske steg i saka er framlegginga av Nasjonal Transportplan som no er varsla i februar.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget byggje veg fr Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

P fem r bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Frst i 2005 vedtok fylkestinget gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sj kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi kyre brua!

10.12.2013
Bli med p skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433160