hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Ny vegoffensiv frå Liv Signe

Regjeringa og statsråd Liv Signe Navarsete lovar å bruke 10 milliardar på rassikring dei neste 10 åra. Det lovar godt for Dalsfjordsambandet.
Publisert 27.02.2009 av Tor Egil Furevikstrand

Regjeringa skal altså bruke ein milliard kvart år dei neste 10 åra på rassikring. Sidan Nishammaren ligg på topp over rassikringsprosjekt i Sogn og Fjordane, lovar slike løyvingar godt for finansieringa sambandet vårt.

Les meir om rasfare i Nishammaren her


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433142