hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Dalsfjorsambandet og NTP

Viktig utsegn som kan opne for brufinansiering.
Publisert 13.04.2009 av Rolf KleivenSom dei fleste har fått med seg la Regjeringa ei tid tilbake fram ein offensiv Nasjonal Transportplan. Mange har i ettertid, til og med opposisjonen, skrytt av satsinga på samferdsle. Det er og slik at vårt anlegg som alle andre riksvegar ikkje er teke med i denne omgang, men kjem i kommuneproposisjonen, truleg i mai månad.
Likevel er det verdt å merke seg dette sitatet frå Nasjonal Transportplan:

"Fylkesfordeling av investeringsmidler
Enkelte fylker har svært store bindinger som følge av at det i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 er gitt oppstartsbevilgninger til noen få svært store investeringsprosjekt. En forutsetning for fylkesfordelingen av disse midlene er at bindingene kan håndteres på en tilfredsstillende måte. Regjeringen vil foreta en egen vurdering av fordelingen, der det blant annet må tas hensyn til veglengde, vegstandard og bindinger. Fylkesfordelingen vil bli presentert i kommuneproposisjonen for 2010"

Som kjent har vårt prosjekt fått oppstartsløyving i 2009 og fell naturleg innunder desse føringane.


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433115