hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

KOMMUNEPROPOSISJONEN VERT LAGT FRAM FREDAG 15. MAI

Som kjent vert det nyordning frå 2010 med overføring av bl.a. øvrige riksvegar til fylka. Det betyr statlege overføringar til fylka for å ta seg av denne oppgåva, og dei konkrete løyvingane vert lagt fram fredag 15. mai i ein kommuneproposisjon. Aksjon Dalsfjordbrua ser fram til denne datoen med store forventningar.
Publisert 06.05.2009 av Rolf KleivenAksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433121