hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Full semje om bru

Hovudvalet for samfersle stør fylkesrådmannen si innstilling samrøystes. Dermed går det mot oppstart i januar.
Publisert 25.06.2009 av Tor Egil Furevikstrand

Hovudutvalet for samferdsle godkjente 23.06.2009 fylkesrådmannen sitt framlegg til "Handlingsplan for fylkesvegnettet 2009-2013". Dermed gjenstår det berre eitt endeleg vedtak i fylkestinget før oppstarten kan skje. Etter alt å døme skjer det i januar. Gle dykk.

Les detaljane her.

God sommar!


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433136