hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Møte i referansegruppa 29.06.09

Offensivt vegkontor.
Publisert 30.06.2009 av Rolf Kleiven

I dag har referansegruppa i møte med prosjekteringsleiar Einar Kåre Hovland fått full gjennomgang av prosjektering og byggeplanar av Dalsfjordsambandet. Vegkontoret prosjekterer i desse dagar nordsida med ferdigstilling 30.10.09, og firmaet Sweco prosjekterer sørsida med ferdigstillling 13.11.09. Dette betyr at oppstart av anlegget i februar/mars 2010.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433151