hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Sluttprosjekteringa i full gang

Det er med glede og store forventningar vi observerer planleggarar i fargesprakande klede både på nordsida og sørsida av Dalsfjorden.
Publisert 16.08.2009 av Rolf Kleiven


Prosjekteringa føregår parallelt på begge sider med Statens Vegvesen som prosjektansvarlege på Askvoll-sida, medan det er firmaet Sweco som tek seg av Dale-sida. Prosjekteringa skal vere ferdig i oktober/november på begge sider med sikte på oppstart i februar/mars 2010.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433150