hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Fylket prioriterer Nishammaren

Nishammaren, som ein del av Dalsfjordsambandet, str vst p Fylkesutvalet si liste over prioriterte rassikringstiltak.
Publisert 07.10.2009 av

Sj lista over tiltak og les heile vedtaket til Fylkesutvalet her: http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/$all/9CF59E1CE4785ED9C1257641005709D5?OpenDocument.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget byggje veg fr Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

P fem r bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Frst i 2005 vedtok fylkestinget gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sj kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi kyre brua!

10.12.2013
Bli med p skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438079