hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Informasjonsskriv er sendt ut

Informasjonsskriv med link til nettsida vår er sendt til alle stortingsrepresentantane og fylkestingsmedlemene og nokre sentrale vegbyråkratar
Publisert 29.11.2006 av Rolf Kleiven

Vi ynskjer dei velkomne som brukarar av sida og oppfordrar dei til å gje komiteen tilbakemeldingar via epostadressa på sida.

Vonleg vil planleggarane på vegkontoret snart legge ut arbeidet med Dalsfjordbrua på nettsida si.

Oppfordring til alle brukarar: Send linken til nettsida vår til kjende og kjære!

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438123