hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Dalsfjorden helsar fylkestinget

På laurdag mobiliserte nok ein gong folket i Dalsfjorden for bru og framtidstru.
Publisert 07.12.2009 av Rolf Kleiven


Vel vitande om at fylkestinget denne veka gjer vedtek oppstart av Dalsfjordsambandet
snarast råd i 2010, samla det seg mykje folk for i Dale for å markere dette.
Dalsfjordsong, appellar, "bygging av bru", boklansering, allsong var blant
ingrediensane i feiringa som hadde eit hovudfokus:

          VI ER KLARE TIL BYGGING.

I dag har vi fått hovudoppslaga i papirutgåva i Firda og viser her til nettoppslaget til

same avis.

Det er og kjekt å sjå ei annonse frå 200 næringsdrivande i Hafs som gler seg til brua.


Rolf

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438072