hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

VIKTIGE MILEPÆLAR

Viser til førre sak og lenkje til anbodsutlysing.
Publisert 26.05.2010 av Rolf Kleiven

Det vert synfaring for interesserte entreprenørar allereie 1. juni og frist for anbodslevering 9. juli.

 

Med dette skal ein vere klar til rigging/bygging i september/oktober på begge sider av fjorden.


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433105