hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

NCC er vel mottekne

I dag har ordførar Arve Helle og aksjonsleiar Rolf Kleiven overrekt blomar og spandert kake på hovudentreprenøren acv veg- og tunnelarbeidet på Dalsfjordsambandet.
Publisert 04.10.2010 av Rolf Kleiven

NCC melder om positiv mottaking, og dei fekk informasjon om politiske prosessar og aksjonskomiteen sitt arbeid.

 


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433143