hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Sveisar og målar brua

- Entreprenør HSM vil halde på gjennom sommaren med å sveise saman seksjonane og måle ferdig berekablar og stålkassane på Dalsfjordbrua, seier byggjeleiar stål, Harald A. Holmefjord.
Publisert 10.06.2013 av Tor Egil Furevikstrand

Etter planen skal bruseksjonane vere ferdig sveiste i hop rundt månadsskiftet juli-august, skriv Statens Vegvesen på heimesida si. Her finn du meir informasjon og bilete frå bruløftet:

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv609dalsfjord/Nyhetsarkiv/Sveiser+og+m%C3%A5lar+p%C3%A5+Dalsfjordbrua.478153.cms


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433145