hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Siste møte i referansegruppa

Referansegruppa møter vegkontoret onsdag 7. februar i Dale.
Publisert 06.02.2007 av Rolf Kleiven


Dette er truleg det siste møtet med vegkontoret før konsekvensutgreiinga vert lagt ut till offentleg høyring. Etter det skal reguleringsplanane utarbeidast, og dette arbeidet skal starte opp i mars. Alt planarbeid skal vere ferdig i oktober.

Denne nettsida vil sjølvsagt legge ut alle utgreiingane når dei er offentlege.


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438084