hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Aller siste planleggingsmøte

Den 22.mars er det siste møte i referansegruppa. Her skal dei endelege planane og tala gjerast kjende.
Publisert 02.03.2007 av Tor Egil Furevikstrand

Byråkratane på vegkontoret jobbar no på spreng for å få ferdig planlegginga. Den 22. mars er den endelege datoen, og etter det skal konsekvensutgreiinga offentleggjerast.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433133