hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Tilsvar til Aftenposten

På leiarplass forsvarer avisa BT distriktsvenleg tiltak som Dalsfjorbrua
Publisert 04.03.2007 av Tor Egil Furevikstrand

Leiaren i BT nemner ikkje Dalsfjordbrua direkte, men koplinga til oppslaget i Aftenposten på fredag er klår. Avisa fører vidare den same argumentasjonen som statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdsledepartementet løfta til torgs på fredag; at norsk samferdslepoltikken har ei breiare samfunnsrolle enn berre vegbygging.

Les heile artikkelen her: http://www.bt.no/meninger/leder/article345044.ece


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438103