hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Viktig møte i Dale

Positive fylkestingspolitikarar.
Publisert 09.11.2007 av Rolf Kleiven

Stort møte i Dale med politikarar i HAFS og frå fylkesutvalet saman med aksjonskomiteen om vegen vidare fram til planlagd byggestart. Nok ein gong stadfestar positive fylkespolitikarar standpunkta sine og er løysingsorienterte.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433171