hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Husa på Ottersteinen får stå

Resultata frå kjerneboringa er udelt positive.
Publisert 09.11.2007 av Tor Egil Furevikstrand

Resultata frå kjerneboringa er udelt positive, noko som gjer at ein no står heilt fritt i vidare planlegging. Det opnar for ulike typar bruer, og ein kan dessutan bevare husa på Ottersteinen.

- Dette er veldig gledeleg, seier bruaaksjonist Rolf Kleiven.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438070