hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Positiv Liv Signe

Representantar møtte statsråden.
Publisert 09.11.2007 av Rolf Kleiven

Ordførar Arve Helle og ordførar Aud Kari Steinsland var saman med Rolf Kleiven og Johnny Søreide frå aksjonskomiteen i Oslo for å møte samferdsleminister Liv Signe Navarsete.

Vi informerte om status i planarbeidet og såg saman på løysingar m. o. t. ferjeavløysingsprinsippet og inansiering generelt.
 
Liv Signe tok godt imot oss og er trufast mot prinsippet om full støtte til dei fylkeskommunale vedtaka, noko ho gong etter gong har stadfesta i media.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433114