hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Nytt folkemøte og kontordagar i Fjaler og Askvoll

I samband med planarbeidet arrangerer vegkontoret og kommunane folkemøte i Dale i månadskifte januar/februar.
Publisert 17.12.2007 av Rolf Kleiven

 
Her vil vegkontoret informere om planarbeidet og det vert høve til å kome med innspel. Førre folkemøte var i Holmedal med nesten 200 menneske, kanskje vi vert fleire denne gongen?
Vegkontoret vil og ha kontordagar i Fjaler og Askvoll i samband med dette folkemøtet.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438100