hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Julehelsing

Vi i aksjonskomiteen vil med dette takke for året som er gått og takke alle dei positive kreftene som arbeider for prosjektet vårt.
Publisert 21.12.2007 av

 
Takk til både dei formelle byråkratiske og politiske kreftene, og ikkje minst alle
oppmuntringane vi får frå ålmenta.

Aksjon Dalsfjordbrua vil med dette få ynskje alle ei retteleg god jul og
eit godt nytt år med fortsatt framgang for prosjektet vårt.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438099