hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Ny dato for folkemøte

Det tillyste folkemøtet 29. januar er flytta til tysdag 5. februar. Møtet vert i Dale kl 18.30 (tilpassa ferja frå Eikenes)
Publisert 18.01.2008 av Rolf Kleiven

 
Vi oppfordrar ålmenta til å møte opp for å få den siste informasjonen frå vegkontoret som arrangerer møtet. I tillegg vert det sjølvsagt høve til å kome med spørsmål.
I samband med møtet arrangerer vegkontoret kontordagar i Askvoll og Dale. Her vert det høve til å ta kontakt direkte med vegkontoret sine planlegggarar.
 
Vi kjem attende til fleire detaljar, vi viser og til annonsering i Firda.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438071