hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Møte i referansegruppa

Det vert møte fredag 28. mars kl 10.00 i Dale.
Publisert 28.03.2008 av Rolf Kleiven

Så er det tid for nytt planleggingsmøte saman med vegkontoret.
Som kjent har reguleringsplanane vore ute på høyring og i møtet skal vi
saman med vegkontoret sine folk gå gjennom evt. merknader.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433169