hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Full semje i samferdsleutvalet

Full semje om prioritering av Dalsfjordbrua i samferdsleutvalet.
Publisert 26.05.2008 av Rolf Kleiven

Samferdsleutvalet i Sogn og Fjordane har einstemmig stadfesta tidlegare
prioriteringar av Dalsfjordbrua. Med dette registrerer vi at fylkeskommunen gjer dei vedtaka statsråd Liv Signe Navarsete er så avhengig av i denne saka. Fylket prioriterer Dalsfjordbrua og er til å stole på inn mot handsaminga av neste Nasjonal Transportplan. Verdt å merke seg er at også Venstre og Frp sine representantar stemde for.


Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438112