hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Aksjon Dalsfjordbrua på nett att

Som brukar av nettsida vår har du sikkert irritert deg over manglande oppdateringar i sommar. Dette heng ikkje saman med at aksjonskomiteen ikkje er i arbeid, men at leiaren i komiteen meiner at datamakiner burde vere lukka og innelåste i slikt sommarver.
Publisert 16.08.2008 av Rolf Kleiven

Dalsfjorden i slikt ver er vel berre eit paradis på jord. Det er til og med er observert ein laks på 5-6 kg i kulpen under Laukelandsfossen symjande saman med ungar og eldre-fantastisk.
 
Dei nærmaste dagane vert det lagt ut mange nyhende, vi har mykje nytt å komme med. Og no nærmar det seg avgjerdsle i saka vår ! 

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
438066