hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Næringslivet i Hafs: " Vi gler oss til Dalsfjordbrua !"

I dag har næringslivet i Hafs sett inn ei heilsides vakker annonse i Firda, Firdaposten og Sogn Avis
Publisert 04.09.2008 av Rolf Kleiven

Over 170 næringsdrivande sprer optimisme og forventning til det komande
stasbudsjettet som er lova med startløyving til Dalsfjordsambandet. Aksjon Dalsfjordbrua registrerer
med glede dette engasjementet hjå næringsdrivande som så klart seier frå.

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433135