hovudsidafilmenaktuelthistorikkbiletekomiteenlenkjer
<< tilbake

Møte i referansegruppa

Torsdag 9. november, i Dale, er det nytt møte i referansegruppa for planarbeidet av Dalsfjordbrua saman med Statens vegvesen:
Publisert 08.11.2006 av

I denne referansegruppa sit:

Aud Kari Steinsland, ordførar i Askvoll kommune
Alfred Vorland, adm. sjef i Askvoll kommune
Arve Helle, ordførar i Fjaler kommune
Arne Kyrkjebø, tidlegare rådmann i Fjaler kommune
Rolf Kleiven, leiar i Aksjon Dalsfjordbrua

For Statens vegvesen møter fast:

Gunnar Søderholm, ressursavd., planseksjonen
Ingar Hals, strategistaben
Olav Terje Hove, distriktsjef Fjordane Distrikt

Dette møtet er eitt av mange som har vore sidan planarbeidet starta opp for vel eitt år sidan. Vi er no inne i sluttfasen av konsekvensutgreiingane som etter planen snart skal leggast ut til offentleg høyring.
Sist endra 15.11.2006

Aksjon Dalsfjordbrua, komiteen@dalsfjordbrua.no
Fakta

I 1974 vedtok Stortinget å byggje veg frå Eikenes til Ottersteinen med bru over til Nishammaren.

På fem år bygde ein vel 4 km ferdig planert veg, som omfatta 500 m tunnel og 1,1 km ferdigstilt veg. Arbeidet vart stogga i 1979.

Først i 2005 vedtok fylkestinget å gjere ferdig Dalsfjordsambandet. Brua stod ferdig i desember 2013.

Sjå kart her

Statens vegvesen sine sider om Dalsfjordbrua

kystvegen.com
45minuttsregionen.com


Aktuelt

10.12.2013
Endeleg kan vi køyre brua!

10.12.2013
Bli med på skikkeleg brufest!

12.11.2013
Informasjon om bruopningBilete
Gjestar sidan 27.10.2006:
433122